ریاضی و نظری بایگانی | صفحه 2 از 3 | شیک فایل

شیک فایل

شیک فایل
آیا میدانید فایل های شیک فایل قبل از انتشار چندبار بازنگری می شود ؟
درباره فروشگاه شیک فایل
shakhes

تمامی مقالات و ترجمه آنها قبل از قرار گرفتن در سایت چند بار توسط مترجمان شیک فایل تست و بررسی می شوند

شیک فایل

گروه قوی پشتیبانی شیک فایل در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی سوالات و مشکلات شماست.

shakhes

گروه مترجمان شیک فایل در راستای ارائه خدمات ترجمه به قیمت مناسب در سراسر کشور به هموطنان گرامی ایجاد شده و هدف آن جلب شما مشتریان گرامیست .

تصویر شاخص

شیک فایل از سال 1393 آغار بکار کرده و همواره مشتری مداری را هدف خود قرار داده است.

  • slider1
  • slider2
مقاله انگلیسی با ترجمه محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت
مقاله انگلیسی با ترجمه محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 83 | حجم اصلی فایل ها : 760 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Drivers of and barriers to management accounting change
» عنوان به فارسی : محرک ها و موانع مربوط به تحول حسابداری مدیریت
مقاله انگلیسی با ترجمه مقدمه ای بر آمار توصیفی : یک تحلیل و راهنمای کاربردی
مقاله انگلیسی با ترجمه مقدمه ای بر آمار توصیفی : یک تحلیل و راهنمای کاربردی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 22 | حجم اصلی فایل ها : 344 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : An introduction to descriptive statistics A review and practical guide
» عنوان به فارسی : مقدمه ای بر آمار توصیفی : یک تحلیل و راهنمای کاربردی
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 54 | حجم اصلی فایل ها : 925 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : A new measure of earnings forecast uncertainty
» عنوان به فارسی : ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 24 | حجم اصلی فایل ها : 738 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Distributed Key Management in Dynamic Outsourced Databases: a Trie-Based Approach
» عنوان به فارسی : مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
مقاله انگلیسی با ترجمه بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
مقاله انگلیسی با ترجمه بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 51 | حجم اصلی فایل ها : 668 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Applying Organizational Routines in Analyzing the Behavior of Organizations
» عنوان به فارسی : بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
مقاله هماهنگی عملیات،بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
مقاله هماهنگی عملیات،بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 34 | حجم اصلی فایل ها : 504 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
» عنوان به فارسی : هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 44 | حجم اصلی فایل ها : 798 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : The question of 'literary theory
» عنوان به فارسی : نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن
مقاله انگلیسی با ترجمه مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
مقاله انگلیسی با ترجمه مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 46 | حجم اصلی فایل ها : 735 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : A model for HRM strategic integration
» عنوان به فارسی : مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 43 | حجم اصلی فایل ها : 985 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Impact of quality management practices on the knowledge creation process
» عنوان به فارسی : تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
مقاله انگلیسی با ترجمه کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت
مقاله انگلیسی با ترجمه کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 42 | حجم اصلی فایل ها : 523 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adaptation of organization interaction
» عنوان به فارسی : کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی