شیک فایل | صفحه 5 از 9 | بانک دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

شیک فایل

شیک فایل
آیا میدانید فایل های شیک فایل قبل از انتشار چندبار بازنگری می شود ؟
درباره فروشگاه شیک فایل
shakhes

تمامی مقالات و ترجمه آنها قبل از قرار گرفتن در سایت چند بار توسط مترجمان شیک فایل تست و بررسی می شوند

شیک فایل

گروه قوی پشتیبانی شیک فایل در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی سوالات و مشکلات شماست.

shakhes

گروه مترجمان شیک فایل در راستای ارائه خدمات ترجمه به قیمت مناسب در سراسر کشور به هموطنان گرامی ایجاد شده و هدف آن جلب شما مشتریان گرامیست .

تصویر شاخص

شیک فایل از سال 1393 آغار بکار کرده و همواره مشتری مداری را هدف خود قرار داده است.

  • slider1
  • slider2
مقاله انگلیسی با ترجمه بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
مقاله انگلیسی با ترجمه بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 51 | حجم اصلی فایل ها : 668 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Applying Organizational Routines in Analyzing the Behavior of Organizations
» عنوان به فارسی : بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 34 | حجم اصلی فایل ها : 1.67 مگابایت
» عنوان به انگلیسی : An algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information
» عنوان به فارسی : الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
مقاله هماهنگی عملیات،بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
مقاله هماهنگی عملیات،بازاریابی و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 34 | حجم اصلی فایل ها : 504 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance
» عنوان به فارسی : هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
مقاله یک مدل انتخاب – موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
مقاله یک مدل انتخاب - موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 50 | حجم اصلی فایل ها : 1.36 مگابایت
» عنوان به انگلیسی : A two level mutation - selection model of cultural evolution and diversity
» عنوان به فارسی : مقاله یک مدل انتخاب - موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 44 | حجم اصلی فایل ها : 798 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : The question of 'literary theory
» عنوان به فارسی : نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن
مقاله انگلیسی با ترجمه مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
مقاله انگلیسی با ترجمه مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 46 | حجم اصلی فایل ها : 735 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : A model for HRM strategic integration
» عنوان به فارسی : مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی خط لوله چاد – کامرون
مقاله و پروژه انگلیسی با ترجمه فارسی ترجمه مقاله خط لوله چاد - کامرون

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 20 | حجم اصلی فایل ها : 141 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Chad–Cameroon pipeline
» عنوان به فارسی : خط لوله چاد - کامرون
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 41 | حجم اصلی فایل ها : 835 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Advanced Microcontroller Bus Architecture system
» عنوان به فارسی : سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 43 | حجم اصلی فایل ها : 985 کیلوبایت
» عنوان به انگلیسی : Impact of quality management practices on the knowledge creation process
» عنوان به فارسی : تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی باستان شناسی ، موزه ها و حقیقت مجازی
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی باستان شناسی ، موزه ها و حقیقت مجازی

» تعداد فایل : 2 | تعداد صفحات : 29 | حجم اصلی فایل ها : 4.5 مگابایت
» عنوان به انگلیسی : Archaeology, museums and virtual reality
» عنوان به فارسی : باستان شناسی ، موزه ها و حقیقت مجازی